വീഡിയോകൾ


വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ click here

STD 5 UNIT 10

STD 5 UNIT 9

STD 5 UNIT  8

അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ചീയുന്നു
പാല്‍ തൈരാവുന്നു-ബാക്ടീരിയ
റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ  1  2
പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പുകള്‍ ചാര്‍ട്ട്  
പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പുകള്‍ - ബിസിജി- ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി- പോളിയോ- ഡി.പി.ടി- എച്ച്.ഐ.ബി- പി.സി.വി- റോട്ടവൈറസ്-ടൈഫോയ്ഡ്- എം.എംആര്‍- വാരിസെല്ലാ വാക്സിന്‍- ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ- ടെറ്റനസ്- പാപ്പിലോമ
കൊതുക് തിരി ദൂഷ്യഫലങ്ങള്‍
കൊതുക് ഗാനം
കൊതുകിന്റെ ജീവിതചക്രം
ഡെങ്കിപ്പനി വീഡിയോ
ഡെങ്കിപ്പനി
ചിക്കുന്‍ഗുനിയ
വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങള്‍ വീഡിയോ
ബാക്ടീരിയ 1  2

STD 5 UNIT 7

STD 5 UNIT 6


STD 5 UNIT 5


STD 5 UNIT 4

വിത്തുവിതരണം
വിത്തുമുളക്കല്‍        3    4 
കായികപ്രജനനം 

STD 5 UNIT 3

No comments:

Post a Comment